Perita Analitik

Dönüşüm Ve Çözüm

Dönüşüm Ve Çözüm

Çözüm anlayışımız “sadece şık raporlar sunmak” değil, “işinin en iyilerinin”
 ürettiği gerçek faydayı sizlerle paylaşmak.

Vizyonumuz
Perita Analitik

Vizyonumuz

Kamusal hizmet veren kurum ve kuruluşların karmaşık problemlerine ve yeni ihtiyaçlarına çok yönlü ve uçtan uca bakış açısı ile çözüm sunan güvenilir çözüm ortağı olmak.

Danışmanlık Anlayışımız
Perita Analitik

Danışmanlık Anlayışımız

Bizim için:

Vatandaş/müşteri deneyimi tüm strateji ve dönüşümün odak noktasındadır. Doğru deneyim tasarlanmadan dönüşüm olmaz.

“Teknoloji, teknoloji içindir” tarzı dönüşümlerin başarısı şansı düşüktür. Teknoloji araçtır, aslolan “optimum vatandaş/müşteri deneyimi”ni hayat geçirmektir.

Tüm stratejik kararların özü “veri”dir. Hangi veri ile karar vermek gerektiği, doğru kriter belirleme ve doğru analiz yapma, yaratıcılık ve sektör bilgisini bir arada gerektirir.

Operasyonel dönüşümlerin özünde “vatandaş/müşteri deneyimi” ile “çalışan/yönetici deneyimi” bir aradadır ve birbirine paralel şekilde tasarlanmalıdır.

Tüm dönüşümler “davranışsal” faktörleri dikkate almalı ve iyi yönetmelidir.

Doğru problemi çözdüğümüzden emin olana dek analiz yaparız. Gerçek çözüm için görünürdeki sorunla kök nedenleri ayırt etmek esastır.

Biz iş modelimizi ve hizmetlerimizi bu ilkeleri gözetecek şekilde kurguladık.
Değerlerimiz
Perita Analitik

Değerlerimiz

Çok yönlü bakış açısı

Kamusal hizmet veren kurumların ihtiyaçları ve beklentileri tek bir bakış açısıyla çözülemeyecek kadar karmaşıklık içerir. Perita Analitik olarak çok yönlü çözümler sunmak üzere yola çıktık. Biz bir taraftan “hizmet tasarımı” perspektifiyle bakarken aynı zamanda veri analitiğinden ve ekonometrik modellemelerden güç alarak, çözümümüzü alan uzmanlıkları üzerine inşa ederek sizlerle işbirliği yapıyoruz.

İşbirliği

Kamusal hizmet sunumunun çok paydaşlı yapısı ve sofistike ihtiyaçları farklı paydaşları bir araya getirmeyi gerektiriyor. Müşterimizi kendi ekosistemi ile bir bütün olarak görüyoruz ve daha kapsayıcı çözümler için yetkinliklerine güvendiğimiz yerli ve uluslararası farklı çözüm sunucularla (üniversiteler, düşünce kuruluşları, diğer teknoloji / danışmanlık şirketleri vb) yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.

Saygı ve Etik

Kamusal hizmet veren kurumların ihtiyaçlarının çeşitliliğini, önceliklerini ve hassasiyetlerini biliyoruz. Hizmetlerimizin sadece müşterimiz olan kurumlar için değil tüm kamu için sonuçlar doğurduğunun bilinciyle çalışıyoruz.

Etki

Ürettiğimiz stratejilerin, dönüşüm planlarının, tasarımların ve teknolojik çözümlerin gerçek hayatta uygulanabilir olması ve etki yaratması bizim başarı kriterimizdir.