Perita Analitik

Yeliz Çuvalcı

DANIŞMA KURULU ÜYESİ

20 yılı aşkın süredir rekabetçi sektör stratejileri ve kümelenme alanında kıdemli danışman ve eğitmendir. Değer zinciri odaklı sektörel, bölgesel ve firma strateji ve yol haritalarının geliştirilmesinde konu uzmanlığı bulunmaktadır. Türkiye’de hayata geçirilen öncelikli sektörel ve bölgesel kalkınma odaklı AB kümelenme projelerinde kıdemli uzman ve yönetici olarak aktif rol almıştır. Tekstil, deri, hazır giyim, tıbbi cihazlar, mobilya, tarım makinaları, gıda ve tarıma dayalı sanayilerde sektör uzmanlığı ve Ur-Ge Projelerinde uzun yıllara dayalı deneyimi bulunmaktadır.

European Foundation for Cluster Excellence kapsamında mentör olarak görev yapmış, sektörel rekabette değer zinciri odaklı iş modeli geliştirilmesinde Macaristan ve Çek Cumhuriyeti Kalkınma ve İnovasyon Ajanslarına mentörlük vermiştir. URAGEM Danışmanlık Firmasının kurucusudur.