Perita Analitik

Margarida Bajanc

DANIŞMA KURULU ÜYESİ

Portekiz’de kurulu New Angle Danışmanlık Şirketi’nin kurucu ortağıdır. Öncesinde uzun yıllar Deloitte Portekiz Danışmanlık Ortağı, ayrıca Kamu ve Sağlık Sektörleri Lideri olarak görev yapmış olup, 25 senelik kariyerinin 16 senesini kamu ve sağlık sektörlerinde danışmanlık yaparak geçirmiştir. Sağlık sektörünün; hizmet sunumu, düzenleyici kurumlar, ödeyici kurumlar, ilaç ve tıbbi cihaz gibi tüm alt segmentlerinde derin deneyimi bulunmaktadır.

Aynı zamanda farklı sektörlerde strateji geliştirme, senaryo planlama, CRM, pazar ve rekabet analizleri, analitik maliyet modelleri, PMO, organizasyonel dönüşüm, ekonomik ve finansal fizibilite alanlarında farklı ölçeklerdeki müşterilerine başarılı hizmetler sunmuştur. Mevcut durumda Dijital Startuplar ile işbirlikleri kurmaya dönük yoğun çabaları bulunmaktadır.